Calder, Nigel, "Einsteins universum" POCKET

Nu kommer denna klassiker i ny utgåva i samband med 100-årsjubiléet av Einsteins relativitetsteori.

Visste du att ljuset från en stjärna kröker sig då det kommer nära solen?

.... att Einstein övervägde att kalla relativitetsteorin för dess raka motsats invariansteorin?

.... att Einsteins teorier föregrep kärnenergi, laserstrålar, radar, atomklockor och universums svarta hål?

Läs, lär och häpna över vad en stillsam mans hjärna har kunnat fundera ut av djärva tankar och visioner om vårt universum.

Albert Einstein (1879-1955) var en förgrundsgestalt inom 1900-talets fysik. Hans relativitetsteori utgör ett av den moderna fysikens fundament och har starkt påverkat vår vetenskapliga världsbild.

Med anledning av att man år 2005 firar hundraårsjubiléet av Einsteins relativitetsteori har Nigel Calder med ett nytt för- och efterord uppdaterat sin klassiker om hur en av vår tids stora genier förändrade vårt sätt att se världen. När boken utkom första gången lovordades han för att han lyckades med konststycket att göra Einsteins teorier om relativitet tillgängliga för en bred publik.

Läs, lär och häpna över vad en stillsam mans hjärna kunde komma på och hur mycket han förändrade våra idéer om energi, tid och rörelse.

Den nya utgåvan har ett nytt för- och efterord av Nigel Calder. Efterordet ersätter originalutgåvans sista kapitel Efter Einstein där författaren förutser att andra fysiker eventuellt skulle komma fram med nya teorier som skulle omkullskasta Einsteins. Detta har inte hänt utan det är fortfarande Einsteins universum som gäller.

Pocket, 242 sid, illustrerad, Brombergs pocket 1993. Smärre slitage på omslaget, i övrigt fin. 

38 kr