Bärmark, Jan "Vetenskap, självkännedom och visdom" HÄFTAD

Uppsatser om kunskaps- och insiktsbildning i olika kulturer.

Häftad, 115 sidor, Institutionen för Vetenskapsteor, Göteborgs Universitet 1994. Fint skick.


98 kr