Andersson P & Welinder, S (red.), "Mellan Thomsen och Däniken: Oenig diskussion kring alternativ arkeologi" KARTONNAGE

Denna arkeologi är mångskiftande, fantasifull, kontroversiell, problematisk och fascinerande. Tolv humanister diskuterar här alternativ arkeologi typ: von Däniken. Diskussion, tolerans och fördömande såväl som accepterande om Däniken, Heyerdahl men även om alternativa tolkningar angående Trelleborgar, Ekornavallen, Ale stenar, Birka, Atlantis, slagrutan m.fl. områden. För och emot.

197 sidor, inbunden. Fint skick.
ENDAST ETT EX!

68 kr