Adams, Fred & Laughlin, Greg "Universums fem åldrar - En inblick i evighetens fysik" INBUNDEN

Är det verkligen möjligt att redan nu skriva universums historia? Ja, faktiskt. Den moderna forskningen har klarlagt de viktigaste mekanismerna i världsallets fysik så noga att man kan fastställa de fem åldrar som universum kommer att genomlöpa! Ursprångets tidsålder började med Stora Smällen och såg materiens seger över antimaterien. Stjärnornas tidsålder är vår och domineras av stjärnornas livgivande lyskraft. Under Urartningens tidsålder kommer bruna dvägar och mörk materia att härska och livet kommer att förgås. Så inträder De svarta hålens tidsålder, när den strålning som förutsagts av Stephen Hawking kommer att vara det enda ljus som alstras. Slutligen Mörkrets tidsålder, när fasövergångarna kanske ombildar universum. I denna fascinerande bok beskriver författarna de viktigaste egenskaperna hos universum under de fem mycket olika tidsåldrarna.

Inbunden, 271 sidor, Prisma 2001. Fint skick.

88 kr