Wernström, Sven "Trälarna - 1900 talet" KARTONNAGE

Trälarna är en serie ungdomsböcker och är skriven av författaren Sven Wernström. Den första boken i serien med samma namn kom 1973. Böckerna har en ganska tydlig politisk prägel och färgas starkt av Wernströms engagemang inom vänsterrörelsen samt den samtid i vilken de skrevs.

Handlingen, vilken utspelar sig i trakten av det som så småningom blev Norrköping, börjar under tidig medeltid och slutar i nutid. Böckerna skildrar människor i arbetslivet och Wernström ville med detta visa på vad han uppfattade som orättvisor, vilka alla skulle lösas i ett socialistiskt samhälle.

Kartonnage, 217 sidor, Gidlunds 1983. Fint skick.
ENDAST ETT EX!

78 kr