Welch, James "Indianens dröm" POCKET

På den ändlösa prärien betar svarthornens och bufflarnas tallösa hjordar. Här lever pikuni-indianerna, svartfötterna. Deras liv präglas av möda, hunger och köld. Men också av drömmmar, av sanntal med djuren och andarna, av harmoni och naturnärhet. Och några bland dem, som Fools Crow, har förmågan att sanndrömma. I mötet med den vite mannen är det Fools Crows drömmar som vittnar om framtiden och som tvingar svartfotsindianerna att inse att deras sätt att leva är dömt till undergång. James Welch är själv Indian. I Indianens dröm ger han en autentisk, osentimental bild av sitt folks historia och livssätt. Romanen har tidigare utgivits med titeln Drömmen OM PIKUNIS.

Pocket, 349 sidor, Wiken 1992. Fint skick.

48 kr