Strieber, Whitley & James Kunetka, "K-dagen och vägen vidare" INBUNDEN

Först hade det skämtsamt kallats "Stjärnornas krig" - USA:s projekt att bygga upp en ogenomtränglig rymdskärm mot kärnvapenraketer. 1988 är försvarssystemet under full utbyggnad. Sovjet ser maktbalansen hotad och skjuter ner en av de amerikanska rymdfärjorna. På sekunder accelererar krisen mot katastrofen. Kriget varar i 36 minuter. Sedan är både den ryska och den amerikanska krigsapparaten krossad. Väldiga områden i supermakternas länder är sönderbrända, förgiftade. Miljoner och åter miljoner människor är döda; men ännu fler bör strålningsdöden inom sig. Den dagen då Amerika och Sovjet sopades bort från den politiska kartan kom helt enket att kallas Krigsdagen: K-dagen. Fem år efteråt ger sig två överlevande ut på en resa över hela den amerikanska kontinenten för att få en klar bild av den faktiska situationen i deras land - nyhetsförmedlingen är ännu nära obefintlig. Deras rapport från ett kollapsat välfärdssamhälle är i varje detalj ett ohyggligt dokument: om svält, farsoter, laglöshet, mutationer och icke minst den "selektiva" sjukvården. Det är en med stilla saklighet helt övertygande bild av en framtid som kan bli vår, när som helst nu.

Inbunden med skyddsomslag, 393 sidor, Bra Böcker 1986. Smärre slitage, gott antikvariskt skick.
ENDAST TRE EX!

58 kr