Nilson, Peter, "Projekt Nyaga" HÄFTAD

"Nyaga" - en fristående fortsättning på "Rymdväktaren" - kan sammanfattas som berättelsen om en omstart för universum. Ny kunskap tillförs jorden via oklara kanaler. Några framstående matematiker – ett charmerande svenskt par – hittar nya matematiska vägar in i skapelsens hemligaste rum. Via en märklig händelse i Sibirien kommer de i kontakt med ett främmande föremål som innehåller strukturer som så småningom låter sig tolkas som ofattbar men ända begriplig information. Dessa nya informationer och kunskaper leder till ett hisnande vetenskapligt språng. Vetenskapsmännen kan hädanefter endast tolka delarna. Helheten blir alltför ofattbar. (Är det inte så redan?) I detta läge är det teologin som får en renässans. Prästerna tar åter över rollen som tolkare av verkligheten. Människan som biologisk, förnuftig och religiös varelse tillvaratas då som en resurs eller som en råvara i en process där något nytt, bättre och roligare skall skapas. Nilson gestaltar en bild av universum som en vidunderlig dator eller snarare ett datorprogram. Universum är en ordnad informationsmängd organiserad efter matematiska principer.

Peter Nilson har fått ett flertal utmärkelser:

Svenska Dagbladets litteraturpris, 1985

Harry Martinsonpriset, 1986

Övralidspriset, 1992

Häftad, 325 sidor, Norstedts 1999. Fint skick. Annorlunda bok i "miniformat".

58 kr