Asimov, Isaac, "Destination hjärnan" POCKET

Asimov har i sin nya gestaltning av "Den fantastiska resan" skapat en intensivt spännande vetenskaplig äventyrsroman, där de senaste rönen erhållna av svepelektronmikroskop och cellforskning utgör väsentliga delar av intrigen.

Pocket, 422 sid., Legenda 1989. Läst skick.

58 kr