Poe, Edgar Allan "Skräckboken 4"

Edgar Allan Poe, född 19 januari 1809, död 7 oktober 1849, var en amerikansk poet, novellförfattare, redaktör, litteraturkritiker och en av ledarna för den romantiska rörelsen i USA. Poe, som är mest känd för sina berättelser om skräck, mystik och sällsamma äventyr, var en av de tidiga amerikanska novellförfattarna och en föregångare till detektivlitteraturen. Han anses även ha bidragit till den framväxande science fiction-genren. Poe föddes i Boston. Hans föräldrar dog när han fortfarande var barn och han togs in av John och Frances Allan i Richmond, Virginia. Han växte upp där och under några år i England i relativt välstånd, men han blev aldrig formellt adopterad av paret Allan. Efter en kort period vid University of Virginia och ett kortvarigt försök till en militär karriär skildes Poes och Allans vägar. Poes publicistiska karriär började blygsamt med en anonym diktsamling kallad Tamerlane and Other Poems, med författaren bara angiven som "a Bostonian." Poe flyttade till Baltimore för att bo hos biologiska släktingar och bytte fokus från poesi till prosa. I juli 1835 blev han biträdande redaktör för Southern Literary Messenger i Richmond, där han bidrog till att öka prenumerationerna och utvecklade sin egen stil som litteraturkritiker. Samma år gifte han sig också med sin 13-åriga kusin Virginia Clemm. (Källa: Svenska Wikipedia)

Boken är den fjärde i en serie av fem.

Pocket, 141 sidor, Läsförlaget 1991. Omslaget lite slitet.

38 kr