KALEVALA, KARTONNAGE (Förlaget Bro 1947)

När Lönnrot fogade ihop KALEVALA hade han levat sig in i de folkliga sångernas värld och kände sig nästan som en av dem. För det värv han hade tagit på sig var det enbart gagneligt att han var mera språkkonstnär än skald. Tack vare att han med all sin lärdom var så alltigenom folklig och på samma gång så föga romantisk till sin läggning, kunde han åstadkomma ett verk, som så nära som möjligt svarar mot vad nyromantikens lärde menade med ett folkepos.

Kartonnage, Bro 1947. Fint skick.

68 kr