Homeros, "Iliaden" INBUNDEN

Med de s.k. Homeriska dikterna skapades det grekiska sättet at skriva sagor och mytologier. I dessa sagovärldar blandas olika människors liv och gudars historier. De grekiska mytologin präglar fortfarande idag en stor del av greklands kulturhistoria.

Det antas att Homeros levde någon gång på 800- eller 700-talet fKr och Iliaden och Odyssen anses vara den västra civilisationens äldsta verk. Iliaden berättar historien om det trojanska kriget, och Odyssen är sagan om Odysseus hemkomst från kriget till sitt hem på Ithaka. Det tros allmänt att det faktiskt fanns många fler verk, men endast dessa två har bevarats.

68 kr