Fridegård, Jan, "Torntuppen" HÄFTAD

År 1941 kom Jan Fridegårds bok Torntuppen ut. Boken börjar i Tillinge i Uppland, där Fridegårds far bodde i slutet av sitt liv. Torntuppen skrevs omedelbart efter faderns död. Den här boken är den enda av Fridegårds böcker, som han ansåg vara inspirerad av ”högre makter”. I boken finns ett inflytande från teosofin och kanske spiritismen. Eftersom Fridegård var en flitigt läst författare, har Torntuppen fått många läsare.

Torntuppen finns på Tillinge kyrka utefter E:18. Där slår den döde Froms ande sig ner, befriad från kroppen och materiens bojor. Den döde Froms ande gav sig sedan iväg på en svävande resa i det krigshärjade Europas luftrum. Då träffade han andra döda, som levde i olika tillstånd, beroende på hur de levt sina liv på jorden. Elaka och själviska var mer jordbundna än de kärleksfulla. From som var en vänlig själ även i jordelivet, anpassade sig bra i det kroppslösa tillståndet. Bland andra träffade han på en grupp döda tyska soldater, som fortfarande marscherade för ”Fuhrer und Vaterland”, omedvetna om att de hade skjutits. Efter en mängd upplevelser kände From att han började bli fri från allt jordiskt. En okänd kraft drog honom upp mot rymden - mot ett evigt ”sommarland”.

Då Fridegård skrev Torntuppen var han inte övertygad spiritist, men han skulle bli det längre fram, sedan han i en spiritistisk seans hade varit med om märkliga ockulta manifestationer. På 1960-talet kom Fridegårds bok Den gåtfulla vägen ut, där han berättar om sina egna spiritistiska och ockulta upplevelser. Utan att överdriva Fridegårds betydelse för new-age-vågen, kan man påstå att hans böcker hjälpte till att bana väg för nyandligheten.

Häftad, 115 sidor, W&W 1953 och 1957. Sprättad.

58 kr

29 kr