Edberg, Rolf "Årsbarn med Plejaderna" INBUNDEN

För femti miljoner år sedan formades Plejaderna, himlavalvets gnistrande sjustjärneknippe, ur ett rymdmoln. Samtidigt började på planeten Jorden er trädapa med människoblivandets möjligheter röra sig i tertiärtidens lummiga skogar.

Vi är årsbarn ined Plejadema - det är grundtemat i denna bok med perspektiv som sträcker sig från myrors stigar i gräset till rymdens vintergator.

- Det är nog det det gäller: att vilja. Kanske att vilja vilja.

Med de orden ger en dotterdotter, som författaren tillägnat denna bok, uttryck för en ungdomlig vilja att gripa tag i problem som fyller så många i samtiden med ångest.

De ger samtidigt bakgrund åt Rolf Edbergs tillförsikt att den unga generationen ska förstå att bättre förvalta den himlakropp som är vårt hem än de äldre gjort. Att vilja vilja: det blir det uppfordrande slutackordet i denna samling essäer - "funderingar" kallar författaren dem - som kan läsas som en sammanfattning av en lång skrivargärning som velat få oss att uppleva skönhet och vår uppgift som "universums ombud" att bevara planeten som ett hemvist för livet.

Inbunden, 175 sidor, Bra Böcker 1987. Fint skick, men med namnteckning.

78 kr