Bacon, Francis, "Det nya atlantis"

"Francis Bacon var den förste som insåg vetenskapens betydelse för samhället. Han var själv både filosof och politiker, men hans stora insats ligger i skärningspunkten mellan dessa två verksamheter. Han gjorde vetenskapen till en samhällelig faktor ... Få tänkare torde ha varit så aktuella under så lång tid som Bacon."
-professor Tore Frängsmyr

"Det nya Atlantis" som i sitt lilla format är en storslagen utopi, skrev Francis Bacon under sina sista år på 1620-talet. Till formen är den en berättelse om några sjöfarare som påträffar en märklig civilisation på ön Bensalem.
Francis Bacon var filosof och författare, född 1561, död 9 april 1626. Han var en tidig framstegsoptimist, som menade att människan med vetenskapens hjälp kunde återerövra herraväldet över naturen som varit förlorat sedan syndafallet. Hans ideal var en statlig vetenskaplig akademi med strikt uttarbetade empiriska metoder. Det viktiga var enligt Bacon att vetenskapen kom mänskligheten till nytta. För att denna nytta skulle kunna realiseras krävdes organisation i form av akademier och tidskrifter så att alla kunde ta del av den nya kunskapen.
I "Det nya Atlantis" beskriver Bacon ett idealsamhälle som utformats av forskare och är utformat för forskare. Boken skrevs i polemik mot den ofruktsamma skolastiska forskningen som bedrevs i kyrkans hägn.

Inbunden, 92 sid. Nyskick.

78 kr