Bach, Richard "Illusioner" POCKET

Detta är berättelsen om hur Richard Bach (författare till boken “Måsen) under en turné i Mellanvästern gör uppstigningar med sitt gamla biplan. En dag möter han kollegan, Donald Shimoda, som har mycket att lära ut inte bara om flygning. Richard inser efter hand att Donald är en budbärare från rymden, där vanliga aerodynamiska lagar inte gäller. En bok som är ett äventyr lika mycket i det inre som i det yttre, och som förmedlar ett budskap om frihet och självförverkligande.

Pocket, 149 sidor, Pan 1994. Nyskick.
ENDAST ETT EX!

48 kr