Homeros "Iliaden" INBUNDEN, BRA BÖCKER 1995

Iliaden berättar en del av historien om belägringen av staden Ilion (Troja), det vill säga det trojanska kriget, och är, tillsammans med Odysséen, ett av de två stora diktverk som traditionellt tillskrivs Homeros, en jonisk diktare. Huruvida Homeros har existerat och är upphovsman till båda dessa verk är mycket omdiskuterat. Det är troligare att dessa verk härstammar från en lång tradition av muntlig poesi. Iliaden och Odysséen dateras traditionellt till 700-talet f.Kr., men anses av vissa forskare ha tillkommit senare.

Inbunden 79 sidor, rikt illustrerad, Bra Böcker 1995. Nyskick.

78 kr