Wesselman, Hank "Budskap från framtiden : en andlig resa" KARTONNAGE

En självbiografisk, litterär beskrivning av en andlig resa in i en okänd framtid i samma anda som Castanedas böcker. Hank Weselman upplever tillstånd av förändrat medvetande där han färdas genom andevärlden in i en avlägsen framtid där han förkroppsligar den hawaiianske skrivaren Nainoa som beger sig ut på en upptäcksresa. Berättelsen om författarens erfarenheter och upplevelser och berättelsen om Nainoa går parallellt och kompletterar varandra till en helhet.

Kartonnage, 338 sidor, Richters 1997. Fint skick.


68 kr