Southerington, Anna E., "Inkamästarnas arv" ANTIKVARISK INBUNDEN

Q’eroindianernas kunskap och verktyg – en praktisk handbok!

Inkamästarnas arv är en praktisk handbok som berättar om och förklarar inkafolkets kosmologi, andliga tradition och kraftfulla verktyg för energiarbete så som dessa har bevarats av q’eroindianerna i Peru. Dessa är inkaindianernas ättlingar i direkt nedstigande led och det folk som av andra sydamerikanska stammar kallas "förvaltarna av den uråldriga kunskapen". Kunskapstraditionen från q’eroindianerna präglas av glädje, lekfullhet och nyfikenhet. Deras metod kräver ingen speciell plats eller avskildhet och kan tillämpas även inom ramarna för andra system och trosuppfattningar.

Den andinska kunskapen lär oss balansera det mänskliga energifältet, bland annat genom kontakt med naturens krafter, vilket för oss till en högre nivå av personlig energi, glädje och livskraft.

Inbunden, 190 sidor, ICA bokförlag 2009. Nyskick.

88 kr