Schön, Ebbe "Ödet och lyckan" INBUNDEN

Vad är meningen med våra liv? Hur mycket är utstakat i förväg? Vad kan vi själva göra för att påverka våra öden? Genom tiderna har människor ställt sig liknande frågor och försökt att med hjälp av spådomskonst vinna kunskap om

framtiden. Man har också bedrivit trolldom för att främja sin egen lycka och vinna trygghet i tillvaron. Om dessa fascinerande ämnen berättar Ebbe Schön i Om ödet och lyckan.

Huvudtemat är vad så kallat vanligt folk såsom bönder, torpare, fäbodstintor, hantverkare, jägare eller fiskare har tänkt och trott i olika delar av vårt land. Vi möter trosföreställningar kring födelsen, döden, hälsan, kärleken och mycket annat. Vi får även ta del av de speciella föreställningar som är kopplade till krig och farsoter och stifta bekantskap med tecken som förebådar tur och otur.

Framför allt är det folktron under det sena bondesamhällets tid som studeras, men också dagens tro ägnas uppmärksamhet.

Ebbe Schön är docent i litteraturvetenskap, folklorist och museiman.

Inbunden, 184 sidor, Hjalmarson & Högberg 2009. Nyskick.

98 kr