Megré, Vladimir "Anastasia" HÄFTAD

Djupt förändrad av sina upplevelser börjat han skriva böcker om Anastasia och den vedryska kulturen. Precis som hennes löfte har denna bok blivit en internationell bestseller och rört miljoners hjärtan samt i många länder givit upphov till skapande av ekobyar. Anastasia är en bok för framtiden. Den ger oss en vision hur vi skall skapa våra samhällen i framtiden. Tillväxt och materiell utveckling gör inte människor lyckligare. Enligt många forskare måste vi idag slå in på en annan utvecklingsväg om vi inte ska förstöra planeten. Vi har glömt det enkla goda livet, vilket Anastasia visar oss kan leda till en grönskande planet med fria, tillfredsställda och skapande människor. Naturkvinnan Anastasia har blivit en förebild. Hon och de gamla koloniträdgårdarna ”datjorna”. Under de senaste 20 åren har Vladimir Megrés 10 böcker om kärleken till naturen väckt upp människor till att älska och glädjas åt naturen i Ryssland. Anastasia förespråkar just 1 hektar mark som lämplig storlek för att bygga sin släktgård på landet och inte skada ekosystemet. I landets östra delar har president Putin delat ut flera tusen hektar mark gratis. Villkoret är att jorden odlas eller används till någon annan kreativ verksamhet inom fem år, annars går marken tillbaka till staten eller kommunen. Nu har medborgarna fått möjlighet att gratis erhålla en hektar mark för varje familj, som vill flytta ut på landsbygden och ta hand om och/eller odla jorden. Anastasias idéer om att rädda jorden håller på att bli verklighet.

Häftad, 207 sidor, 2011. Fint skick.

68 kr