Erik Jonas Lindberg, Tugga beck, slå blod. skåda i brännvin: om folkliga huskurer och medicins magi

När Erik Jonas Lindberg dog 1985 hade han under sin 80-åriga levnad levererat in till Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala inte mindre än 25 000 sidor uppteckningar rörande folkliga seder och föreställningar i hans födelse- och uppväxtbygd Ragunda i östra Jämtland. Ett urval under redaktion av arkivarie Agneta Lilja utkom 1985 med titeln "Om skrömt, magi och gammal klokskap". I denna uppföljningsvolym har utgivaren helt koncentrerat sig på Lindbergs dokumentation av folkliga huskurer och medicinsk magi.

Inbunden med skyddsomslag, 270 sid., Prisma 1986. En liten aning gulnad inlaga, i övrigt mycket fint skick. Skyddomslag i mycket fint skick. ENDAST 1 EX!

98 kr