Alexandersson, Olof "Viktor Schaubergers skrifter. Samlingskompendium 1981"

Mycket intressant kunskap om vattnets lagbundna rörelse. 

Häfte, Bioteknik 61 sidor, nyskick. 

198 kr