Luxon Bettina & Goolden Jill, "Din hand: Kan våra händer spegla det förflutna och förutsäga framtiden?" HÄFTAD

Kan våra händer spegla det förflutna och förutsäga framtiden?

Varje människas hand är unik. I ett nyfötts barns hand finns redan de viktigaste linjerna markerade. Och varje linje och tecken har sin särskilda innebörd. Vilka hemligheter bär din hand på?

Handtydning - den uråldriga konsten att ur handens form, linjer, berg och andra tecken utläsa en persons karaktärsdrag, möjligheter och öde - har i alla tider och över hela världen fängslat, roat och skrämt människor.

Med stöd i våra dagars seriösa handanalys och forskning vill författarna här skingra något av mystiken kring handtydnings-konsten och ge dig tillgång till en fascinerande kunskap med mycket gamla anor.

Här får du steg för steg lära dig känna igen och tolka handens linjer och tecken, och genom att väga samman alla särdrag kan du få svar på många frågor om en människas bakgrund, livssituation, läggning, känslor och framtidsutsikter.

Häftad, illustrerad, 136 sid., Fabel 1991. Fint antikvariskt skick. 

78 kr