Konsten att spå efter handens linjer eller Chiromantien hos de gamle" POCKET

Att spå i händer behöver inte innebära att man är synsk, utan kan vara som att läsa kinesiska: Mängder med olika linjer i svåra mönster som säger olika saker.
Somliga anser att spå i händer är som vilket sätt som helst att sia. Att händerna är det medel vilken man siar med.
Medan andra säger att det inte går att läsa framtiden i händerna utan enbart förutsättningarna. Förändras förutsättningarna ändras även händernas linjer.
Det är enbart handens mönster som är konstant, vilken berättar hur en persons grund är.
Det kan liknas vid reinkarnationstankar där själen har en uppgift och ett grundmönster och det sätt man handlar på är avgörande för hur framtiden kommer att se ut.

Häftad 40 sidor + 36 planscher, Rediviva 1982 (Faksimil från 1841). Fint skick.
ENDAST ETT EX!

68 kr