Dessuart, Joseph och Annick, "Siarkonstens historia" POCKET

Konsten att skåda in i framtiden har alltid fascinerat människorna. Författarna, med egen erfarenhet av spådomsbranschen, ger en översikt av spådomskonstens historia och metoder och inte minst av den roll som spåmän och spåkvinnor spelar i ett modernt samhälle.

Det är författarnas övertygelse att seriöst arbetande spåmän och spåkvinnor verkligen har en paranormal förmåga, latent hos alla människor, att se in i framtiden – men de är också medvetna om svårigheterna och farorna.

"Författaren förefaller vara mycket kunnig på sitt område, liksom de andra författare vilka skriver i denna serie. Serien påminner om Verdandis småskrifter, som i dag tillhör historien."

-----Ulf Modin, Socialistisk Debatt.

Pocket, ca 128 sidor. NYSKICK!

58 kr