Tyrrell, GNM "Vid tröskeln till det okända - en fascinerande redogörelse för de parapsykologiska fenomenen" POCKET

Tyrrell refererar utförligt en mängd fall som sedan 1882 inrapporterats till det engelska Society for Psychical Research" och redogör för talrika, noggrant utförda experiment. Detta klassiska verk skrevs 1945.

Pocket, 234 sidor, Prisma 1963. Fint skick.

58 kr