Steiger, Brad, "Fallet Olof Jönsson: Ockulta fenomen, parapsykologiska experiment" KARTONNAGE

Den unge ingengören Olof Jönsson stod för 25 år sedan i centrum för den svenska parapsykologiska debatten. En rad vetenskapsmän hade med förbluffande resultat undersökt bl a hans telepatiska, klärvoajanta och telekinetiska förmåga (tankeöverföring, förmågan att t ex läsa dold text, förmågan att med tanken få föremål att röra sig).

"Fallet Olof Jönsson" är en häpnadsväckande och fascinerande läsning, som ställer alla vedertagna psykologiska och fysikaliska begrepp på huvudet. De redovisade fenomenen tycks trotsa varje förklaring utifrån det vi kallar våra naturlagar. Brad Steiger, en i USA välkänd poupulärvetenskaplig författare, kartlägger i denna bok Jönssons paranormala prestationer och beskriver de omfattande experiment som gjorts med honom då han under en lång följd av år ställt sig till forskningens förfogande.

Försöken att få till stånd en förutsättningslös universitetsforskning kring mirakelmannens paranormala prestationer hindrades av den då i Sverige ännu mycket negativa attityden till de parapsykologiska fenomenen.

1953 flyttade Olof Jönsson till USA, där han samarbetat bl a med prof J B Rhine, internationellt känd parapsykologisk forskare vid Duke University. Jönsson torde vara världens f n mest kända parapsykologiska medium.

Parapsykologisk forskning är på det internationella fältet en sedan decennier legitimerad forskningsgren. De resultat som nåtts är i hög grad en utmaning mot vår nuvarande världsbild. Det är i det sammanhanget experimenten med Olof Jönsson och kartläggningen av hans ockulta förmåga skall bedömas.

Kartonnage, ca 166 sidor, Zindermans 1973. Fint skick.

78 kr