Jurgenson, Friedrich, "Radio- och mikrofonkontakt med de döda" HÄFTAD

Friedrich Jurgensons märkliga bandupptagningar av "anderöster" har diskuterats över hela världen. Vetenskapsmän och tekniker har gjort noggranna undersökningar av fenomenen utan att kunna finna en naturlig förklaring. Många personer har själva efter Jurgensons anvisningar tagit upp röstfenomen på sina bandspelare både i Sverige och utlandet, och många är övertygade om att man genom elektroniken kan skapa kontakt med "andra sidan".

Författaren sammanställer i boken den kommunikation han fått under ett flertal år och ger också råd och anvisningar om hur den som är intresserad själv genom sin radio och bandspelare kan pröva kontaktmöjligheterna.

Häftad, 92 sidor, Nybloms 1969. Fint skick.

198 kr