Landström, Björn "Seglande skepp - Från papyrusbåtar till fullriggare i ord och bilder" INBUNDEN

Björn Landström är känd framför allt för sina populärvetenskapliga böcker om fartyg och upptäcktsresor.
Kännetecknande för hans verk i genren är kombinationen av åskådliga illustrationer och en vetenskapligt
välgrundad text, som inte utesluter personliga bedömningar. Landström skrev också reseskildringar och
romaner med segling och nautiska upptäcktsfärder som tema.

Inbunden, 183 sidor, Forum (Haarlem, 1969), 340 illustrationer, varav 54 i färg. Fint skick.

68 kr