Frängsmyr, Tore, "Svärmaren i vetenskapens hus"

Idéhistoriska essäer. Rabén och Sjögren, 1977. 188 s. Smärre slitage. Innehåller bl.a. uppsatserna "Drömmen om det exakta språket", "Förnuftets matematik" (huvudsakligen om Christian Wolff), "Den gudomliga ekonomin" och "Kemisten som mystiker" (som till största del behandlar Johan Gottschalk Wallerius). ENDAST 1 EX!

68 kr