Bauer, Paul "Den kära vidskepelsen - Den moderna övertrons makter och trons makt" HÄFTAD

Häftad, illustrerad, 221 sidor, Verbum 1964, med mindre kaffefläck på framsidan och understrykningar men för övrigt i hyfsat skick.

58 kr