Allen, Roger E., "Management enligt Puh" POCKET

'Management. Det är ett mycket långt ord', sa Puh fundersamt. 'Det är den sortens ord som Uggla använder. Står det för någonting gott som till exempel - eh - hm - honung?'

Den som vill klättra till översta pinnen på ledarskapsstegen - där honungen finns - har mycket att lära av Nalle Puh., Den Mycket Viktiga Björnen, och hans vänner.

Roger E Allen är management-konsult, och använder sig av A A Milnes klassiska berättelser och figurer för att förklara viktiga principer inom ledarskap: att sätta upp tydliga mål, ha en stark ledning, korrekt information, god kommunikation och andra bortglömda hörnstenar. Tack vare sina erfarenheter som konsult vet han att det är bristande kunskaper om grunderna i management som sätter krokben för de flesta företag - inte oförmågan att handskas med olika mer eller mindre sofistikerade, nya tillvägagångssätt.

Pocket, 198 sidor, W&W 1999. Fint skick.

38 kr