Wretman, Johan, "Kommer vi tillbaka?" INBUNDEN

"Om reinkarnation i terapeutisk behandling".

I sin bok "Kommer vi tillbaka?" har Wretman i terapeutiskt syfte velat visa hur erfarenheter från tidigare liv som lagrats i våra kroppar som "kroppsminnen", kan göras tillgängliga för vårt dagsmedvetande. En sådan insikt medför ej sällan en omvälvande förändring i positiv riktning av tanke- och känsloliv. Boken kan betraktas som kontroversiell i den meningen att den utgår från reinkarnation som verklighet, något som ännu inte är vetenskapligt accepterat.

Reinkarnationsforskning betraktas dock på många håll i världen som ett nytt och ytterst fascinerande forskningsområde, Denna rikt givande bok visar i hög grad på reinkarnationshypotesens stora utvecklingsmöjligheter.

Johan Wretman är psykoterapeut, verksam på Tallmogården och en flitigt anlitad föredragshållare i ämnet livsattityder och hälsa. Han är också författare till ett flertal mycket uppskattade böcker.

Inbunden, 240 sidor, Zindermans 1984, 239 sid. Fint antikvariskt skick.


88 kr