Sabom, Michael, "Vi upplevde döden" KARTONNAGE

Boken som kallats "den strängaste vetenskapliga undersökningen om nära-dödenupplevelsen", en oumbärlig klassiker på nära-döden forskningens område. Dr Sabom - professor i kardiologi i USA - går ett stort steg längre än någon annan gjort i kartläggningen av nära-dödenupplevelser: genom att jämföra patienternas berättelser med journaler och andra ögonvittnesskildringar kan han visa, att det som patienterna 'såg' *i detalj stämmer med vad som verkligen inträffade!

Denna bok undersöker nära etthundra sådana upplevelser, märkligt samstämmiga och oväntat positiva:

- man ser sin kropp uppifrån och blir vittne till sin egen återupplivning.

- man har en överväldigande känsla av frid, lycka och klarsyn.

- man känner sig förflyttad till en 'paradsisk' värld och möter en kärleksfull gestalt.

- efteråt har man förlorat sin dödsrädsla.

Boken är lättläst trots att den är en medicinsk undersökning. Den fordrar inga medicinska förkunskaper.

Kartonnage, 193 sidor, Natur och kultur 1987. Fint skick.


68 kr