Frostegren, Louise Minerva "Genom döden" KARTONNAGE

Louise Minerva Frostegrens nya bok är efterlängtad. Resultatet av tio års ”födslovåndor” har blivit en varm och trygg bok om det svåraste av allt: att möta döden. Huvudbudskapet är: Genom att ”bli vän med” döden har du större möjlighet att se meningen med ditt liv och också hjälpa andra. Boken behandlar alla aspekter av döende och tar även upp de stora livsfrågorna ”Vad gör vi här?” och ”Vart går vi?”.

Med sin djupa insikt om livet ger författaren oss en ny och fascinerande kunskap, där syftet främst är att minska rädslan för döden och ge livsinspiration. Boken tar även upp sorg, självmord, förberedelse för döden och vad man kan lära av nära-döden-upplevelser. En bok för alla som vill komma vidare i sin personliga utveckling och självklart en kunskapskälla för vårdpersonal. Louise Minerva Frostegren är känd hos en bred publik genom sina böcker och många framträdanden i massmedia. Hon är en av Sveriges främsta drömkännare. Genom sin förmåga att förena psykologi och esoterisk kunskap är hon unik inom sitt område.

Kartonnage, 191 sidor, Prisma 2000. Fint skick. 

78 kr