Currie, Ian "Du kan inte dö. De otroliga upptäckterna från ett århundrade av forskning om döden" INBUNDEN

- Har du någonsin känt dig särskilt dragen till en viss tid eller plats i det förflutna?

- Bär du med dig undermedvetna minnen från ett tidigare liv?

- Tror du att det kan finnas ”någon” i ett tomt rum?

- Tror du att det som egentligen är "du" är något skilt från din kropp?

- Har du någonsin känt dig ha kontakt någon som är död?

Om du har det, och om du har behållit det för dig själv, är du delaktig i den undermedvetna sammansvärjning som motarbetar den ödesmättade kunskapen vid vetenskapens gränser: DU KAN INTE DÖ

Åtta av de mest fascinerande av alla de mysterier som vetenskapen har undersökt har bildat grund för detta utomordentliga påstående: utanförkroppenupplevelser, återupplivningar, dödsbäddsvisioner, reinkarnationer, parapsykologiska medier, andeframträdanden, andeberättelser och spökerier.

Bevisen kan förbluffa dig. Kanske blir du aldrig mera rädd för döden.

Inbunden, 364 sidor, Nybloms 1984. Slitet skyddsomslag.

68 kr