Van Praagh, James, "Tala med himlen" INBUNDEN

James Van Praagh har en sällsam gåva. Han kan förmedla budskap från de döda – både människor och djur. I sin fascinerande och inspirerande bok som är en kombination av memoarer och instruktionsbok ger han ett överväldigande klart och rikt budskap om livet efter detta.

Bräddad av hopp och upplysning om själens vidare öden är detta en bok som kommer att förändra läsarens syn på döden – och livet. Tala med himlen inger tillit och förtröstan och en trygg förvissning om att det finns ett liv efter detta.

James Van Praagh har blivit världsberömd för sin mediala förmåga och som förmedlande länk mellan den andliga och den fysiska världen. Många människor har blivit hjälpta av de budskap han förmedlat från avlidna anhöriga. Van Praagh håller föreläsningar och offentliga seanser över hela världen och organiserar också specialresor till andliga centra i bland annat Egypten, Mexiko och Brasilien. Han har också producerat meditationsband som lär ut hur man utvecklar sin mediala förmåga. James Van Praagh är bosatt i Los Angeles. Hans senaste bok heter "Himlen på jorden".

Inbunden/kartonnage, 227 sidor, Forum 1999. Fint skick.

MYCKET EFTERSÖKT BOK.

98 kr