Svanqvist, Alfred, "Orimligt - men sant! Historiska seanser i kritisk belysning" HÄFTAD

"De stora medierna vid tiden för spiritualismens genombrott - och de världsberömda forskarna".

Dr Justinus Kerner, professor Zöllner, Sir WM Crooks mfl, är huvudpersoner i denna verklighetsskildring av betydande seanser och andra märkliga parapsykologiska tilldragelser. Dessa händelser är så väl bevittnade att de framgångsrikt överlevt den kritik som från tid till annan riktats mot dem. Om dylika fenomens realitet yttrade nobelpristagaren professor Charles Richét de bevingade orden - orimligt - men sant! Till samma, måhända överraskande slutsats, kommer troligen varje fördomsfri läsare som inser att det här är fråga om fakta som ej kan bortförklaras.

Häftad, 160 sidor, Excelsior 1957. Fint skick, men veck på pärm.

98 kr