Björkhem, Örjan & Ankarberg, Doris "Kontakt med andra världar? : Doris Ankarberg : mediet och människan" INBUNDEN

Ur förordet:

Detta är ingen traditionell biografi, lika litet som det är någon fullständig analys av en framstående personlighet. Sådana böcker skrivs som bekant i första hand om avlidna människor som inte kan försvara sig.

Vad Doris och jag vill med den här boken är att berätta en märklig människas historia och samtidigt försöka få fram vad som gjort just Doris Ankarberg till medium, en människa som upplever sig som en förmedlare av budskap från en värld till en annan.

Rent praktiskt har boken tillkommit så att Doris skrivit ett omfattande manuskript som vi sedan gemensamt gått igenom och kompletterat med intervjuer. På basis av detta har jag sedan sammanställt den biografiska texten och därefter skrivit de analytiska partierna. Och därefter har vi gemensamt gått igenom alltihop en gång till.
Örjan Björkhem

Inbunden, 211 sidor, Zindermans 1992. Fint skick.

98 kr