Ankarberg, Doris "Samtal på djupet med Cleo : i kontakt med andra sidan" KARTONNAGE

"Cleo" är Doris Ankarbergs andlige vän och vägledare sedan lång tid tillbaka. I Samtal på djupet med Cleo fördjupar Doris sin kontakt med Cleo och kontakten med "den andra sidan".

Doris Ankarberg ställer frågor till Cleo och får spontana svar på många livsfrågor. I dialogen med Cleo visar hon oss hur vi kan möta svåra kriser, hantera sjukdom, livet och döden, kärlek och smärta. Doris Ankarberg får dessutom klara besked om hur vi kan skapa ett liv med hälsa och livsglädje, genom att förstå hur tillvaron består både av en fysisk och en andlig dimension.

Doris Ankarberg ser inte sin vägledare med sina fysiska ögon utan med ett annat svårbeskrivbart sinne som hon tror att alla mer eller mindre har. Detta sinne "förmedlar" klart till hennes dagsmedvetande. Det är en kommunikation utöver rumsliga gränser.

De senaste tjugo åren har Doris Ankarberg med klärvoajansen som redskap, alltmer inriktat sig på att arbeta med människor, ofta i grupp, för att utveckla medvetenhet, upplevelseförmåga och kapacitet hos människor. Doris "ser" och upplever egenskaper som färgfält med information, och ser i "bilder" vad som har varit, är och kommer. Men det viktigaste är oftast inte vad som händer, utan hur vi uppfattar och handskas med det som händer. Cleos vägledning hjälper oss att ta nästa steg på vår mödosamma vandring, i denna fortsättning av Doris Ankarbergs Samtal med Cleo.

Kartonnage, 159 sidor, energica 2005. Nyskick.

Omslaget kan skilja sig från bilden.

78 kr