Kenyon, Tom & Essene, Virginia "Hathor : budskap från en uppstigen civilisation" KARTONNAGE

“Vi är Hathor, kärlekens och ljudets mästare från en uppstigen intergalaktisk civilisation. Som vi en gång hjälpte det forntida Egypten och Tibet, så har vi nu återvänt för att hjälpa mänskligheten i dess nuvarande evolution.”

Den här boken presenterar en djupgående undervisning kring mänsklighetens situation av idag, samt vad vi har att förvänta oss framöver när vi nu definitivt går ini en tid av förhöjd frekvens och medvetenhet. Detta kommer att ge återverkningar på allt liv på planeten och Hathor ger oss här en serie praktiska övningar som vi kan dra nytta av för att underlätta frekvensskiftet.

Kartonnage, 234 sidor, Regnbågsförlaget 2001. Fint skick.

68 kr