Peterzén, Jörgen, "Magi - en resa i myt och verklighet" POCKET

Magin, Den Stora Konsten, lever än idag. Den visar sig i många gestalter, somliga goda och sköna, andra ondskefulla och groteska.

Den här boken bjuder på en resa genom magins många världar. Resan är helt riskfri så länge läsaren inte tar det han möter helt och fullt på allvar.

Jörgen Peterzén, förlagsredaktör och bokälskare, har själv i många år gjort utflykter i dessa världar såsom de förmedlas av tusentals skrifter från forntid till nutid. Han låter här några av dessa märkliga volymers stämmor göra sig hörda.

Pocket, 156 sidor, Fabel 1982. Fint skick.

48 kr