Penney, Alexandra, "Sex för erfarna" POCKET

Av författaren till "Så vill mannen bli älskad". Att skaffa sig det sexliv man fantiserar och drömmer om är ingen omöjlighet, det gäller bara att våga pröva nya vägar och frigöra sig från det man tidigare läst och hört.

De allra senaste rönen inom sexforskningen presenteras här på ett lättfattligt och underhållande sätt. Intervjuer med läkare, psykologer, familjerådgivare, sexterapeuter och lekmän ligger till grund för konkreta råd.

Pocket, 165 sid, Månpocket 1987. Fint skick. Bilden föreställer ett annat ex, aktuell bild kommer!

28 kr