Morris, Desmond "Det motsatta könet"

Människans könsskillnader är ett provocerande och kontroversiellt ämne. I Det motsatta könet undersöker Desmond Morris skillnaderna mellan män och kvinnor, både i förhållande till våra urtida förfäder och med exempel från skilda kulturer i vår egen tid.

Författaren ansluter sig till det synsätt enligt vilket forntidens män och kvinnor levde i jämlik endräkt. Han ser urbaniseringen som orsaken till att den ömtåliga balansen mellan könen rubbats och till att kvinnor utnyttjas och undertrycks i många kulturer.

De biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor understryks eller ruckas i vissa samhällen för att öka attraktionskraften på det motsatta könet. Så ingår till exempel piercing och tatuering i det könsspråk som Desmond Morris uttolkar i dess skilda dialekter världen över. Olika kärleksmönster liksom ofta märkliga och grymma övergångsriter leder författaren fram till könskriget, och där befinner vi oss i dag.c Det motsatta könet är en berättelse om män och kvinnor, om våra olikheter och om vår dröm om en ny jämlikhet mellan könen.

Inbunden, 256 sidor, Wahlströms 1998. Repor på skyddsomslaget, annars fint antikvariskt skick.

98 kr