Asbjörnsen, Moe mfl "Brudprovaren - erotiska folksagor från Norge" KARTONNAGE

Rikt illustrerad med helsides erotiska teckningar av Svenolof Ehren. 50 erotiska folksagor. Ur innehållet: Pinnen i fähusväggen. Den stormusta sorten. Flickan som skulle passa sin mödom. Hustrun som inte skulle fjärta. Brudprovaren.

För första gången presenteras folksagor med erotiska motiv på svenska. Sagorna är visserligen nedtecknade i Norge, men de flesta är kända också i Sverige. De har tills nu fått ligga oregistrerade och anonyma i olika folkminnesarkiv. Inte bara prydhet - även lagar och konventioner har hindrat att de kulturhistoriskt värdefulla historierna puplicerats tidigare.

Kartonnage, 172 sidor, W&W 1986. Fint skick.

ENDAST ETT EX!

98 kr