Alberoni, Francesco "Erotik" POCKET

Erotik är ämnet för Francesco Alberonis nya bok efter de uppmärksammade Förälskelse och kärlek och Vänskap. Erotiken går i skillnadens tecken. En skillnad som ofta är dramatisk, våldsam och mystisk. Erotiken är val och förnyelse, den lever i skillnader och späningar och den uppträder i många olika skepnader. Den viktigaste skillnaden finner Alberoni mellan den kvinliga och den manliga erotikens tidsstruktur. Kvinnor föredrar och strävar efter kontinuitet, medan männens erotik karakteriseras av diskontinuitet. Kvinnor söker en enda stor kärlek och har ständigt behov av uppvaktning och intresse från mannens sida, medan män söker variation och betraktar samlaget som det absolut väsentligaste. Med utgångspunkt i personliga, litterära och historiska exempel undersöker och beskriver Alberoni den mångtydigaoch motsägelsefulla erotikens olika aspekter. Francesco Alberoni, skriftställare och professor i sociologi i Milano, med en rad böcker bakom sig, har ännu en gång skrivit en färgrik, personlig och dramatisk bok.

Pocket, 261 sidor, Bokförlaget Korpen 1986. Fint skick.

68 kr