Afanasiev, Aleksandr "Ryska erotiska folksagor" INBUNDEN

I jämnt 120 år har sagorna i denna volym varit förbjudna i Ryssland. Det vill säga, de har cirkulerat i illegala utgåvor, men någon laglig upplaga i Ryssland eller Sovjet har inte funnits. Hösten 1992 meddelade moskvapressen att äntligen var en inhemsk utgåva på gång. De första numrerade exemplaren såldes på en auktion under festliga former. Insamlaren av dessa 'oanständiga' erotiska och andra sagor var den berömde folkloristen Aleksandr Afanasiev (1826-1871)«. Ur den ryska upplagans förord: »Utgåvan av våra 'förtroliga' sagor i det skick och i den följd som vi här presenterar dem för alla älskare av rysk folklore, är en nästan unik företeelse i sitt slag. Därför kommer vår utgåva lätt att bli föremål för alla slags förebråelser och klander, inte bara mot en oförskämd utgivare utan också mot folket, som utan att det minsta lägga band på uttryckssättet, i dessa lysande scener utvecklat sin humor i hela dess kraft och rikedom. Om vi lämnar alla förebråelser mot oss utgivare därhän, måste vi säga att allt klander riktat mot folket inte bara vore orättvist, utan också ett uttryck för den djupaste okunnighet, vilken för övrigt mestadels är en oskiljaktig egenskap hos det skränande pryderiet«.

Samlade av Aleksandr Afanasiev; översättningar från ryskan av Stefan Lindgren; illustrationer och omslag av Sven Olof Ehrén.

Inbunden, 237 sidor, Fabel 1993. Fint skick.

78 kr