Von Khuon, Ernst, "Var Gud astronaut?" HÄFTAD

16 internationellt kända vetenskapsmän diskuterar Erich von Dänikens teser.

Häftad, 251 sidor, Berghs 1971.

58 kr