Suber, Margareta (red.) "Vishetens ord i väster"

Många tänkvärda ord sagda av visa män från alla tider och livsområden.

"Människan själv är det oföränderligaste av alla tankeobjekt och utgör därför den mest stabila måltavlan för vishetens snilleblixtar. I denna lilla samling av visa ord i Västerlandet har jag därför satt människan i centrum, viss om att hon med all rätt intar denna plats i vårt intresse och vårt behov av vidgad klarhet och förståelse."
- Margareta Suber

Ur boken:

Älska sanningen men förlåt villfarelsen.
-Voltaire

Jag skall öppna vägen till det inre eller förgås.
- D. Livingstone

Vänskapens tempel blir aldrig färdigbyggt.
- Z. Maurina

Där vinden möter sin skugga
tar planet mark
blott där du återfinner dig själv
hör du hemma.
- G. Oswald

Piccolo/LTs förlag, 1981. Miniformat 110 x 90 mm. Mycket fint skick. Endast 2 ex!

28 kr