Suber, Margareta (red.) "Vishetens ord i väster"

Många tänkvärda ord sagda av visa män från alla tider och livsområden.


"Människan själv är det oföränderligaste av alla tankeobjekt och utgör därför den mest stabila måltavlan för vishetens snilleblixtar. I denna lilla samling av visa ord i Västerlandet har jag därför satt människan i centrum, viss om att hon med all rätt intar denna plats i vårt intresse och vårt behov av vidgad klarhet och förståelse."

- Margareta Suber


Ur boken:


Älska sanningen men förlåt villfarelsen.

-Voltaire


Jag skall öppna vägen till det inre eller förgås.

- D. Livingstone


Vänskapens tempel blir aldrig färdigbyggt.

- Z. Maurina


Där vinden möter sin skugga

tar planet mark

blott där du återfinner dig själv

hör du hemma.

- G. Oswald


Piccolo/LTs förlag, 1981. Miniformat 110 x 90 mm. Mycket fint skick. 

28 kr